กิจกรรมภายใน

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

โรงเรียนผดุงนารี

นำโดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์  ขันโมลี

และงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมได้จัดโครงการ สวดมนต์ ทำสมาธิ 

โดยได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 

และนักเรียนโรงเรียนผดุงนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสงบ สำรวม และสวยงาม

 

 

สามารถรับชมเพิ่มเติมทาง facebook ; phadungnaree.official

ค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

นที่ 8 และ 10 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นม.ปลาย ได้ดำเนินการจัดค่ายอาสาวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  การดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนการผดุงนารี เป็นอย่างดี

ชมภาพเพื่มเติมได้ที่ facebook ; phadungnaree.official

ศิลปะ 3มิติ ครั้งที่ 9

โรงเรียผดุงนารี นำโดย นายประพันธ์  ขันโมลี

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมในการแสดงผลงานทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน คุณครู 

 

 

 

สามารถรับชมเพิมเติมได้ทาง facebook : phadungnaree.official 

''มนต์รัก ปีใหม่ สดใส วัยเด็ก'' 6 มกราคม 2563

โรงเรียนผดุงนารี

นำโดยผู้อำนวยการประพันธ์ ขันโมลี

ได้จัดกิจกรรม ''มนต์รัก ปีใหม่ สดใส วัยเด็ก'' 6 มกราคม 2563 

โดยกิจกรรรมประกอบด้วย การประกวดดาวเดือน ดาวเทียม การแสดงจากนักเรียน 

วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน

และสามารถชมอัลบั้มเต็มๆๆ ได้ที่ facebook

 

และสามารถชมอัลบั้มเต็มๆๆ ได้ที่ facebook