หน้าหลัก

กีฬาภายในประจำปี2562

กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ประพันธ์  ขันโมลี

นำนักเรียน นักกีฬา คณะครู ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน