หน้าหลัก

26 ธันวาคม 2562 วันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ

จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม วันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ เพื่อลดอุบัติเหตุ

โรงเรียนผดุงนารีได้ส่งตัวแทนนักเรียน และวงโยธวาทิต ร่วมกิจกรรมเดินรนณรงค์