หน้าหลัก

''มนต์รัก ปีใหม่ สดใส วัยเด็ก'' 6 มกราคม 2563

โรงเรียนผดุงนารี

นำโดยผู้อำนวยการประพันธ์ ขันโมลี

ได้จัดกิจกรรม ''มนต์รัก ปีใหม่ สดใส วัยเด็ก'' 6 มกราคม 2563 

โดยกิจกรรรมประกอบด้วย การประกวดดาวเดือน ดาวเทียม การแสดงจากนักเรียน 

วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน

และสามารถชมอัลบั้มเต็มๆๆ ได้ที่ facebook

 

และสามารถชมอัลบั้มเต็มๆๆ ได้ที่ facebook