หน้าหลัก

ศิลปะ 3มิติ ครั้งที่ 9

โรงเรียผดุงนารี นำโดย นายประพันธ์  ขันโมลี

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมในการแสดงผลงานทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน คุณครู 

 

 

 

สามารถรับชมเพิมเติมได้ทาง facebook : phadungnaree.official