หน้าหลัก

ค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

นที่ 8 และ 10 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นม.ปลาย ได้ดำเนินการจัดค่ายอาสาวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  การดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนการผดุงนารี เป็นอย่างดี

ชมภาพเพื่มเติมได้ที่ facebook ; phadungnaree.official