กิจกรรมภายใน

คณะครูเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหาร

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ คณะครูและบุคลากรได้เข้าอวยพรปีใหม่กับคณะผู้บริหาร

 

 

26 ธันวาคม 2562 วันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ

จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม วันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ เพื่อลดอุบัติเหตุ

โรงเรียนผดุงนารีได้ส่งตัวแทนนักเรียน และวงโยธวาทิต ร่วมกิจกรรมเดินรนณรงค์ 

กีฬาภายในประจำปี2562

กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ประพันธ์  ขันโมลี

นำนักเรียน นักกีฬา คณะครู ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

 

 

วันคริสต์มาสประจำปี2562

กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกรรมในวันคริสต์มาส