โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

แบบประเมินการสอนของครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนผดุงนารี

 

แบบประเมินการสอนของครูต่างชาติ สำหรับนักเรียนที่เรียนในรายวิชาต่อไปนี้

นักเรียนที่เรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
ม. 1 สตส. 1 และ อ 21204
ม. 2 สตส. 2 และ อ 22204
ม. 3 อ 23204 และ อ 23102
ม. 4 อ 31102
ม. 5 อ 32102
ม. 6 อ 33102

 

แบบประเมินการสอนของครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนผดุงนารี

ขั้นตอนในการทำ ให้นักเรียนเข้าไปที่
1. Line application
2. เข้าไปที่เพิ่มเพื่อน
3. เลือกคิวอาร์โค้ด
4. สแกนคิวอาร์โค้ด
5. ให้คะแนนประเมินครูต่างชาติ ตามแบบฟอร์มการประเมินออนไลน์ (ระดับคะแนน 1-5 จากน้อยไปมาก)
** หมายเหตุ นักเรียนต้องทำแบบประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มี.ค. 2564 **