โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th
นายประพันธ์ ขันโมลี
นายประพันธ์ ขันโมลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี

08-7859-0787

 • 087-8590787
ดร.นิคม วิทาโน
ดร.นิคม วิทาโน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

08-9840-3804

 • 089-8403804
ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์
ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

08-1117-4399

 • 081-1174399
นายปรีชา จันทรเสนา
นายปรีชา จันทรเสนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

08-8561-5520

 • 088-5615520
นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ
นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

08-7866-2863

 • 087-8662863
นางจันทร์เพ็ญ ศรีพิมพ์สอ
นางจันทร์เพ็ญ ศรีพิมพ์สอ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

09-7295-8725

นายเชญย์ จาดบุญนาค
นายเชญย์ จาดบุญนาค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

08-1965-5156

นายสมศักดิ์ วรรณศิริ
นายสมศักดิ์ วรรณศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

09-8620-0019

นายพิเชษฐ  ทัพโยธา
นายพิเชษฐ ทัพโยธา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

08-5928-9375

 • 085-9289375