โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและยามรักษาการณ์

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2564

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2564

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2564

Page 1 of 4