โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒t๖๔ การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล /๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ๐๐๑/๒t๖๔ การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล /๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว)

ตามประกาศ โรงเรียนผดุงนารี ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

 

 

Attachments:
Download this file (011.pdf)011.pdf935 kB