โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

จดหมายข่าว

ผู้บริหารโรงเรียน


นายประพันธ์  ขันโมลี
นายประพันธ์ ขันโมลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี

08-7859-0787

ดร.นิคม  วิทาโน
ดร.นิคม วิทาโน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

08-9840-3804

ดร.ภักดี  เอื้อราษฎร์
ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

08-1117-4399

นายปรีชา  จันทรเสนา
นายปรีชา จันทรเสนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

08-8561-5520

นายนิติพันธ์  หารศรีภูมิ
นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

08-7866-2863