โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพัน พ.ศ.2564-2565

ลิงค์ประกาศ