โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Attachments:
Download this file (01.pdf)01.pdf150 kB