โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศผลการเสนอราคาขายอาหารในโรงเรียนผดุงนารี ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาขายอาหารในโรงเรียนผดุงนารี ปีการศึกษา 2564