โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

 จำนวนบุคลากร

ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนผดุงนารี


 
บุคลากร ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร  4  -
ข้าราชการครู      
บุคลากรทางการศึกษา      
นักพัฒนา      
ยามรักษาการณ์      
 รวม