โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

Cart

Thursday, 12 March 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต

     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนผดุงนารีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต ศึกษาบูรณาการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนผดุงนารี

Thursday, 12 March 2020