โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

Cart

Friday, 13 March 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนผดุงนารีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนผดุงนารี

Friday, 13 March 2020