โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี

 *** หากนักเรียนคนใดไม่สามารถเข้าลิ้งเพื่อเรียนออนไลน์ได้ นักเรียนจำเป็นต้องสมัครอีเมล์ของ gmail.com เพื่อเข้าเรียนออนไลน์ ***

ระดับชั้น แหล่งเรียนออนไลน์

ม.1/1 - ม.1/18

อ21101,อ21203 

บทเรียนที่ 1 https://forms.gle/HhLmSEKQ1z1ADmWy5

บทเรียนที่ 2 https://forms.gle/CyHquMTKk7GAPnnc9

ม.2/1 - ม.2/18

อ22101,อ22203

บทเรียนที่ 1 https://forms.gle/HgBuB2WCnj1M8azU7

บทเรียนที่ 2 https://forms.gle/Uari7mCeiyzcy8129

ม.3/1 - ม.3/18

อ23101,อ23203

บทเรียนที่ 1 https://forms.gle/3S2sF2kLUx4myxGs7

บทเรียนที่ 2 https://forms.gle/dVf4wUX6dgJqRBmK6

ม.4/1 - ม.4/15

อ31101

บทเรียนที่ 1 https://forms.gle/aGvgBPpspjYGtt7r7

บทเรียนที่ 2 https://forms.gle/6cSJ7nkZUBv9AnE96

ม.5/1 - ม.5/15

อ32101

บทเรียนที่ 1 https://forms.gle/ftrfxvMv4h4LxWQw8

บทเรียนที่ 2 https://forms.gle/mLYtpBYAGcrcC1Bq7

ม.6/1 - ม.6/15

อ33101

บทเรียนที่ 1 https://forms.gle/aN9CQE2Vr2XTukSE9

บทเรียนที่ 2 https://forms.gle/zPAB3WHahQDFDpHy5