โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563

 

ระดับชั้น วิธีดำเนินการ

On-Site (เรียนที่โรงเรียน)

การเรียนทางไกล (เรียนที่บ้าน)*

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ

วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
ห้องเรียนพิเศษทุกระดับชั้น

มาเรียนทุกวัน วันจันทร์-วันศุกร์