โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี 2/2563

ขอให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

ม. 1 สตส. 1 และ อ 21204
ม. 2 สตส. 2 และ อ 22204
ม. 3 อ 23204 และ อ 23102
ม. 4 อ 31102
ม. 5 อ 32102
ม. 6 อ 33102

 *** หากนักเรียนคนใดไม่สามารถเข้าลิ้งเพื่อเรียนออนไลน์ได้ นักเรียนจำเป็นต้องสมัครอีเมล์ของ gmail.com เพื่อเข้าเรียนออนไลน์ ***

ระดับชั้น แหล่งเรียนออนไลน์

ม.1/1 - ม.1/18

 Lesson J

https://forms.gle/hVPbmwoj4Zox9jLT8

ม.2/1 - ม.2/18

Lesson J

https://forms.gle/XLj338HiaDsP6JMV8

ม.3/1 - ม.3/18

Lesson J

https://forms.gle/GQyucWd8dC48MvBX6

ม.4/1 - ม.4/15

Lesson J

https://forms.gle/4ekRnEL8BygFdbZk7

ม.5/1 - ม.5/15

Lesson J

https://forms.gle/KkSL2D56RCUA2ksF8

ม.6/1 - ม.6/15

Lesson J

https://forms.gle/ecXwN7Y93x4V1Apf7