โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. โรงเรียนผดุงนารี นำโดยผู้อำนวยการประพันธ์ ขันโมลี ฝ่ายบริหาร

คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26

พร้อมด้วย ดร.เอมอร จันทนนตรี และ ดร.สุเขตร์ ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศก์จาก สพม.26

ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการนี้โรงเรียนผดุงนารี ได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย และนำเสนอรูปแบบการสอนทางไกลแบบออนไลน์โดยตัวแทนคณะครู

ในการนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และคณะ ได้พบปะและมอบนโยบาย ให้คำแนะนำ

ข้อเสนอแนะ และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสนี้ได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

เด็กชายรพีภัทร ชะนะโยธา นักเรียน ม.1/9 เพื่อให้กำลังใจและสอบถามนักเรียนเรื่องการเรียนรูปแบบออนไลน์

ณ บ้านเลขที่ 35 ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและตัวแทนครูได้มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เพื่อใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนในเขตพื้นที่ต่อไป

 

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. โรงเรียนผดุงนารี นำโดยผู้อำนวยการประพันธ์ ขันโมลี ฝ่ายบริหาร คณะครู...

โพสต์โดย โรงเรียนผดุงนารี เมื่อ วันพุธที่ 13 มกราคม 2021