โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี 2/2563

 

บทเรียนออนไลน์ วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564

นักเรียนที่ในรายวิชาดังต่อไปนี้

ม. 1 สตส. 1 และ อ 21204
ม. 2 สตส. 2 และ อ 22204
ม. 3 อ 23204 และ อ 23102
ม. 4 อ 31102
ม. 5 อ 32102
ม. 6 อ 33102

หากนักเรียนคนใดไม่สามารถเข้าลิ้งเพื่อเรียนออนไลน์ได้ นักเรียนจำเป็นต้องสมัครเมล ของ gmail.com เพื่อเข้าเรียนออนไลน์

ม. 1/1 - ม. 1/18 Module 4
https://forms.gle/BxRvQwwg3empbMv28

ม. 2/1 - ม. 2/18 Module 4
https://forms.gle/wEkykwPMoaRKVRqQ9

ม. 3/1 - ม. 3/18 Module 4
https://forms.gle/UXFmwtzuCMQtemik7

ม. 4/1 - ม. 4/15 Module 4
https://forms.gle/ag3ufUehHMeZYGAp9

ม. 5/1 - ม. 5/15 Module 4
https://forms.gle/RekvPqNo2CAgSmJT9

ม. 6/1 - ม. 6/15 Module 4
https://forms.gle/rcwZivjiSfhByz6s6