โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำหรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี 2/2563

 

บทเรียนออนไลน์ วันที่ 29 มีนาคม 2564

นักเรียนที่ในรายวิชาดังต่อไปนี้

ม. 1 สตส. 1 และ อ 21204
ม. 2 สตส. 2 และ อ 22204
ม. 3 อ 23204 และ อ 23102
ม. 4 อ 31102
ม. 5 อ 32102
ม. 6 อ 33102

หากนักเรียนคนใดไม่สามารถเข้าลิ้งเพื่อเรียนออนไลน์ได้ นักเรียนจำเป็นต้องสมัครเมล ของ gmail.com เพื่อเข้าเรียนออนไลน์

ม. 1/1 - ม. 1/18
Module 5 https://forms.gle/sbQn88wHN5b6U4TcA
Module 6 https://forms.gle/LrfS1suBMfKaBJd9A

ม. 2/1 - ม. 2/18
Module 5 https://forms.gle/XexuQSS7w7Xr59me9
Module 6 https://forms.gle/2NT69iguyiCGN6GWA

ม. 3/1 - ม. 3/18
Module 5 https://forms.gle/xuphBMgRNHhWGXJDA
Module 6 https://forms.gle/kmH9UuVyhBbhne7T7

ม. 4/1 - ม. 4/15
Module 5 https://forms.gle/qckHBRBCEAfJ7VWK6
Module 6 https://forms.gle/cWWWk34SboDEbgRK6

ม. 5/1 - ม. 5/15
Module 5 https://forms.gle/g44c496r1vZHakFn8
Module 6 https://forms.gle/G4uV2gfdSgPA4Nwy7