โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ (Sine) วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 สำหรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี

 

ตารางเรียนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ Sine สำหรับนักเรียน กลุ่ม B (ห้อง ข.  ม.1-ม.6

วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 

ระดับชั้น  ห้อง  หลักสูตร  ลิงค์แบบฝึกหัด 
ม.1 1/1-1/6  ISP2

https://forms.gle/aFM6qAqkBDsaqb1A9

1/7-1/18  TCP

https://forms.gle/tYb8DjNy5ZgH27wT6

ม.2 2/1-2/6  ISP2

https://forms.gle/EKcVs4mDD8YZZJRk7

2/7-2/18  TCP

https://forms.gle/vukURmUMKeLPvBoC6

ม.3 3/1-3/6  ISP2

https://forms.gle/G1jEBeEUQQpTeho79

3/7-3/18  TCP

https://forms.gle/jpGDvizYMrq7hwD18

       
ระดับชั้น  ห้อง  หลักสูตร  ลิงค์แบบฝึกหัด 
ม.4 4/1-4/10 และ 4/15 ISP2

https://forms.gle/jSFJiaE3LnjNDRBN9

4/11-4/14 TCP

https://forms.gle/C6w23BYVzJQTpsqX7

ม.5 5/1-5/10 และ 5/15 ISP2

https://forms.gle/4M8xmSxdYT75Ti7p8

5/11-5/14 TCP

https://forms.gle/m8yLM9LAh5MZGrdL8

ม.6 6/1-6/9 และ 6/15 ISP2

https://forms.gle/A3DKufMCoMidXSaT9

6/10-6/14 TCP

https://forms.gle/SMaeV2j4s4wtDCmy9

 

หมายเหตุ :  วิชานี้เป็นวิชาที่สอนโดยครูต่างชาติ ในตารางเรียนจะเขียนว่า Teacher…...ในตารางเรียนของนักเรียน         
คำอธิบาย :           
1.  *สามารถติดตาม ลิงค์ทั้งหมดได้บนเว็บไซต์ของโรงเรียน*
2.  คลิ๊ก หรือ คัดลอก ลิ้งค์ ไปวางบน Google Chrome 
3.  ทำการเติมข้อมูลเบื้องต้น ตามช่องที่กำหนดให้ 
4.  เรียน และทำแบบฝึกหัดตามที่กำหนดให้ 
5.  *กดส่งงานทุกครั้ง เมื่อเรียนและทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว*