โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่สอบ ห้องสอบ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลำดับสอบ ห้องสอบ ทางเข้าโรงเรียน

รายชื่อนักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ

รายชื่อนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียน ม.1 ทั่วไป         

   รายชื่อนักเรียน ม.4 ความสามารถพิเศษ   

รายชื่อนักเรียน ม.4 ทั่วไป         

   รายชื่อนักเรียน ม.4 นักเรียนเดิม