โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ขั้นตอนการ ชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา2567

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3,5,6 ปีการศึกษา 2567

ซึ่งมีขั้นตอนการชำระตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

                  1. ชำระเงินที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

                  2. ชำระผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile Banking)

กำหนดการชำระ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2567

และติดต่อขอรับใบเสร็จที่ห้องการเงินหลังจากชำระ 5 วันทำการ

 

ชำระเงินบำรุงการศึกษา คลิก 👉

http://sb.schoolbillingdev31.com/SBPN/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx sb.schoolbillingdev31.com sb.schoolbillingdev31.com