โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ขอเชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2566

ประกาศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผดุงนารี

กิจกรรมการแข่งขันในสัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่สนใจ สามารถ สแกน QR CODE ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 สิงหาคม 2566

รายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้จาก คุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี