โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี

 

คำอธิบาย :

  1. นักเรียนเริ่มทำแบบฝึกหัด โดยเลือกที่ ลิงค์และระดับชั้นของตนเอง
  2. นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดให้
  3. กดส่ง (Submit) เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งาน

Programs

โปรแกรม

CLASS

ระดับชั้น

Links

ลิงค์แบบฝึดหัด

TCPL1

ม. 1/1 – ม. 1/18

https://forms.gle/o8RZoeRtYrWGryuHA

ISP2L2

ม. 2/1 – ม. 2/3

https://forms.gle/KdpGWSv4MsATZ4tT6

TCPL2

ม. 2/4 – ม. 2/18

https://forms.gle/dvFZ9wrfBGkmZDfA9

ISP2L3

ม. 3/1 – ม. 3/3

https://forms.gle/LoeQGh1ZQSJKM145A

TCPL3

ม. 3/4 – ม. 3/18

https://forms.gle/j5o5QDnidDg5MKmH7

 

Programs

โปรแกรม

CLASS

ระดับชั้น

Links

ลิงค์แบบฝึดหัด

TCPL4

ม.4/1- ม.4/15

https://forms.gle/GWqgBac5RULuAJbk8

ISP2L5

ม.5/1, ม.5/2,ม.5/3, ม.5/11,ม. 5/12 และ ม.5/15

https://forms.gle/ihpCEkDg7Bx3vLLx5

TCPL5

ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10, ม.5/13 และ ม.5/15

https://forms.gle/ch8Hm4fCvNCNEaDi9

ISP2L6

ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/11, ม.6/12 และ ม.6/15

https://forms.gle/nZyzGi9eGruwvtDP6

TCP2L6

ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10, และ ม. 6/13

https://forms.gle/KuCTW5vXUKa3BtER8