โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 phadungnaree.school@gmail.com

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนผดุงนารีเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

ระบบรับสมัครออนไลน์