โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 phadungnaree.school@gmail.com

แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562

แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 ที่จบโรงเรียนเดิม เรียนต่อโรงเรียนเดิม ในปีการศึกษา 2563 (ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว) ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนต่อ การสอบจัดห้องเรียน