โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 phadungnaree.school@gmail.com

แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีความจำเป็นที่ต้องติดต่อกับทางโรงเรียน

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 หากนักเรียนมีความจำเป็นที่ต้องติดต่อกับทางโรงเรียน ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น สวมใส่หน้ากากอนามัย และเข้ารับการคัดกรอง COVID-19 ณ จุดคัดกรองของโรงเรียน