โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26