โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

เผยแพร่แผนการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายปกครองและงานพัสดุโรงเรียนผดุงนารี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้าย