โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

รายละเอียดเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปี 2563

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี เรื่องรายละเอียดเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้