โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ระบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์และบัตรเข้าห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4

สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อผ่านระบบออนไลน์
 

หากมีความประสงค์จะ Print ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชนค้นหาใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบได้ในที่อยู่ลิงก์ต่อไปนี้