โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าสอบจัดชั้นเรียน
ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยใช้ที่นั่งสอบในรายชื่อนักเรียนประเภททั่วไป