โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศ เรื่อง การเซ็นสัญญาของผู้ประกอบการขายอาหารในโรงเรียนผดุงนารี ปีการศึกษา 2563

 ด้วยโรงเรียนผดุงนารี มีกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อจัดจำหน่ายและจ้างเหมาบริการให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี