โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 phadungnaree.school@gmail.com

ประกาศผลการประมูลร้านค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563

 

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการเช่าร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียนผดุงนารี ประจำปี 2563