โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่สอบแข่งขันได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามรายละเอียดท้ายประกาศเอกสารที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดในภาพที่แนบมาพร้อมนี้
*** การประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้จัดเรียงตามคะแนน ***
 
ให้นักเรียนตรวจสอบห้องเรียนในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
ทาง www.phadungnaree.ac.th หรือ เพจเฟซบุค โรงเรียนผดุงนารี 
 
 
 
 
ให้นักเรียนที่สอบแข่งขันได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามรายละเอียดท้ายประกาศ
เอกสารที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดในภาพที่แนบมาพร้อมนี้
ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบได้
โรงเรียนผดุงนารียินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน

*หมายเหตุ: นักเรียนที่สอบได้ในประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษจะไม่มีชื่อในประกาศนี้ ให้เข้าตรวจสอบห้องเรียนและดำเนินการมอบตัวในวันเวลาที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ
โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง หากผู้สอบได้ตัวจริงไม่มาดำเนินการมอบตัวตามที่กำหนด