ข่าวประกาศ

น้ำใจคนมหาสารคามหลังไหลสู่ โครงการ E-Sarn Drumline


เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ดร.มีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี ได้รับแจ้งประสงค์จาก นายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด มอบเงินช่วยสนับสนุนโครงการ E-Sarn Drumline ไปป้องกันแชมป์ Drum Fighting ณ รัฐอินเดียน่าโพลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท โอกาสนี้ชาวผดุงนารีขอขอบพระคุณในความเมตตาท่าน ที่ได้สนับสนุนเยาวชนไทยได้แสดงออกด้านความสามารถในต่างแดน นอกจากนี้ยังมีคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนหลายท่านที่ได้แสดงความประสงค์  หากได้ทุนครบจึงสามารถจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันที่  20 กรกฏาคม 2557 หากไม่ครบต้องใช้ดำเนินการเข้าค่ายเตรียมแข่งประเภทอื่นต่อไป


และเมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม 2557 ดร.มีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการ นายชูชาติ ชัยอาสา รองผู้อำนวยการ ได้รับการติดต่อจากคุณครูปนัดดา มีภาคเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม   คุณสุธาวัลย์ ตราชู ผู้บริหารบษริษัท Verena  ขอร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมนี้ท่านผู้อำนวยการได้ร่วมสนทนาให้ความกระจ่างการดำเนินการการระดมทุมการไปครั้งนี้ด้วย


ในวันเดียวกันนี้ มีนักข่าวช่างภาพได้ให้ความสนใจสอบถาม โดยนายชูชาติ ชัยอาสา ได้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับผลงาน E-sarn Drumline by Phadungnaree ให้กับผู้สนใจครั้งนี้

สนใจร่วมสบทบทุนสนับสนุน E-Sarn Drumline ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อ เงินนอกงบประมาณโรงเรียนผดุงนารี เลขที่   409-605687-1  โทร. 043-711075
  Kiss

 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดมหาสารคามปี 2557
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี 2557 และพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองมหสารคาม โดยทางโรงเรียนผดุงนารีคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ส่วนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมการแห่เทียนพรรษาเพื่อทอดถวาย ณ วัดนาควิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
 วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามและคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามได้จัดพิธีเปิดงาน"โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557 " ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยทางโรงเรียนผดุงนารีคณะครูและนักเรียนส่วนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
 
โครงการอบรมธรรมสุดสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนผดุงนารีได้จัดอบรมธรรมะสุดสัปดาห์ให้กับนักเรียน โดยฝ่ายปกครองโรงเรียนผดุงนารี  ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี ในการอบรมครั้งนี้ตรงกับพฤหัสบดี มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยาการ คณะวิทยากรภายนอก 
 
บุญซำฮะจังหวัดมหาสารคาม
 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 จังหวัดมหาสารคามได้จัดงานบุญซำฮะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี โดยทางโรงเรียนผดุงนารีพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 
งานต่อต้านยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม 26 มิถุนายน 2557
 
 26 มิถุนายน 2557 ดร.มีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ และได้แวะเยี่ยมชมบูธของโรงเรียนผดุงนารี ที่คณะครู นักเรียนร่วมกันนำเเสนอผลยาเสพติดต่อเยาวชน
 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
   

เมื่อ 25 มิุถุนายน 2557 นายชูชาติ ชัยอาสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เป็นประธานการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน มีการแสดงนาฏศิลป์กว่างซีหมิงซิง โดยสถาบันขงจื้อและวงโปงลาง โดยโรงเรียนผดุงนารี" จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี เพื่อให้คณะครูและนักเรียน ได้ชื่นชมวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน" 
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 27

สาระน่ารู้