โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่สอบแข่งขันได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามรายละเอียดท้ายประกาศ
 
ให้นักเรียนตรวจสอบห้องเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
ทาง www.phadungnaree.ac.th หรือ เพจเฟซบุค โรงเรียนผดุงนารี 
 
 
เอกสารที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดในภาพที่แนบมาพร้อมนี้
ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบได้
โรงเรียนผดุงนารียินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน

*หมายเหตุ: นักเรียนที่สอบได้ในประเภทนักเรียนเดิมฯ จะไม่มีชื่อในประกาศนี้
*** ให้เข้าตรวจสอบห้องเรียนและดำเนินการมอบตัวในวันเวลาที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ ***