โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

เรียนคุณครูประจำชั้นทุกท่าน

ขอให้ท่านส่งหนังสือฉบับนี้ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่ปรึกษาของท่าน

 

+

 

Attachments:
Download this file (003.jpg)003.jpg501 kB
Download this file (004 (2).jpg)004 (2).jpg399 kB
new
ประกาศโรงเรียนผดุงนารี ฉบับที่ 1/2564
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

 

new

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพัน พ.ศ.2564-2565

ลิงค์ประกาศ

 

Page 6 of 8