โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี เงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2565

เพื่อเป็นการดำเนินการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนผดุงนารี ประจำปีการศึกษา 2565 

ดังรายละเอียดที่แนบดังนี้

เอกสารที่แนบ

Page 4 of 8