โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก

(นอกเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ลิงค์เอกสาร

ประกาศโรงเรีนยผดุงนารี เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55ก

(นอกเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อนสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและยามรักษาการณ์

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและยามรักษาการณ์

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและยามรักษาการณ์

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2564

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2564

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2564

Page 5 of 8