โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-711075 admin@phadungnaree.ac.th

ประกาศโรงเรียนผดุงนารี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับจัดซื้อกรมธรรม์อุบัติเหตุนักเรียน

ตามสำเนาที่แนบมา

Attachments:
Download this file (CamScanner 05-04-2024 16.50.pdf)CamScanner 05-04-2024 16.50.pdf209 kB

ประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก 

โรงเรียนผดุงนารี มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทประกันภัย

เพื่อรับประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี สำหรับปีการศึกษา 2567 

สามารถยื่นข้อเสนอในการทำประกันภัยสำหรับนักเรียนได้ที่
ห้องพัสดุ อาคาร 1 โรงเรียนผดุงนารี วันที่ 1-4 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.30

พิจารณาผู้ที่เหมาะสม ในวันที่ 5 เมษายน 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
โรงเรียนผดุงนารี ปีการศึกษา 2567
 
👉🏻รายชื่อนักเรียน
ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้
1. นักเรียนต้องรายงานตัวตามแบบฟอร์ม ตามลิงก์
ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
2. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 ต้องมามอบตัว
ณ โรงเรียนผดุงนารี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ถ้าหากนักเรียนไม่มาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียนต่อ จะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้
นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ
ที่สอบผ่านความสามารถพิเศษและ
มาสอบจัดห้องเรียน ในวันที่ 23 มีนาคมแล้ว จะไม่ประกาศซ้ำ ให้มามอบตัวเลยค่ะ
รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ
 

Page 2 of 8